Доставка - eFarma
Телефон в Херсоне

0 800 508 118

с 9:00 до 18:00

Телефон в Николаеве

050 494 88 40

Круглосуточно,
без выходных

На сумму

234 234 грн.
Корзина 9
Поиск и резервирование медикаментов

Доставка

Приватне підприємство "Поштовий квартал" пропонує свої послуги кур'єрської доставки Ваших замовлень по м.Херсону.

Кур'єрська доставка працює з 9 до 18 години з Пн по Пт.

Замовлення сформовані після 16 години можуть бути доставлені наступного дня в першій половині.

Кур'єрську доставку сплачує Покупець, в момент отримання замовлення.

Доставка, яку здійснює клієнт впродовж робочого дня коштує 35грн.

Доставка, яку здійснює клієнт впродовж 2годин коштує 80грн.

Для здійснення замовлення Кур'єрської доставки Вам достатньо при оформленні свого замовлення на сайті обрати зручний Вам спосіб доставки.

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

НА ОРГАНІЗАЦІЮ ВИКУПУ ТА/АБО ДОСТАВКИ

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА/АБО ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей документ є публічною пропозицією (офертою) Приватного підприємства «Поштовий квартал» (надалі за текстом «Виконавець») від імені якого на підставі статуту діє директор Олександров О.А. керуючись ст.633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти Договір доручення на здійснення Повіреним від імені, на користь та за рахунок Довірителя викупу та/ або доставки лікарських засобів та/або виробів медичного призначення, що доступні для замовлення на веб-сайті https: //efarma.com.ua/  (надалі відповідно  «Товари» та «Сайт») з наступною передачею (доставкою) придбаних Товарів такому Довірителю.

Укладення цього договору здійснюється шляхом приєднання до нього  Довірителя автоматично після створення Замовлення на Сайті з доставкою Товарів через Кур'єрську доставку «Поштовий квартал».

Визначення термінів

Довіритель – будь яка повністю дієздатна фізична особа яка здійснила замовлення Товару на Сайті та обрала доставку такого замовлення шляхом використання Платформи.

Договір доручення – домовленість яка не потребує довіреності між Повіреним та Довірителем, досягнута шляхом розміщення Довірителем у Платформі пропозиції на виконання Замовлення на кур’єрську доставку, що акцептована Повіреним.

Замовлення – вимога до Повіреного від імені, на користь та за рахунок Довірителя викупити та/або доставити Товари з Сайту.

Кур’єр –  будь яка повністю дієздатна фізична особа яка приєднана до Платформи Виконавця для пошуку акцепту та використання Замовлень.

Повірений - Кур’єр, що здійснив акцепт (прийняття) пропозиції Довірителя опублікованої у Платформі.

Платформа- сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів, технологічних систем і программного забезпечення, що належить ПП «Поштовий квартал» і містить необхідні функціональні підсистеми, що забезпечують реєстрацію Користувачів, зберігання інформації про них , взаємодію Користувачів при наданні Послуг доставки. Використання Платформи полягає у автоматичному розміщенні у такій Платформі пропозиції Довірителя після створення Замовлення на Сайті та погодженням з умовами доставки. Використання Платформи не потребує від Довірителя якихось додаткових дій.

 

  1. Предмет договору
  2. За цим договором Виконавець зобов'язується забезпечити публікацію у Платформі пропозиції Довірителя, що адресована невизначеному колу Повірених, про надання послуги викупу та/або доставки Товарів такому Довірителю, а  також зобов'язується забезпечити технічну можливість акцепту цієї  пропозиції Повіреним, а Довіритель зобов'язується  послуги викупу та/або доставки Товарів від такого Повіреного прийняти, оплатити їх та відшкодувати Повіреному витрати понесені таким Повіреним на викуп цих товарів.

 

 

  1. Порядок укладення і виконання Договору доручення

2.1. З метою укладання Договору доручення Довіритель зобов'язаний:

2.1.1. обрати Товари та створити Замовлення;

2.1.3. клікнути на кнопку Доставка та ознайомитись з можливими видами доставки та цінами цих послуг від Кур'єрської служби «Поштовий квартал» та відправити Замовлення.

2.2. Після створення Замовлення Виконавець зобов’язується забезпечити публікацію у Платформі такого Замовлення таким чином, щоб вказане Замовлення було доступне до акцепту будь яким Повіреним. Повірений, який прийме це Замовлення зобов'язаний зв’язатись з Довірителем та домовитись про час та місце доставки Замовлення.

2.3. Після акцепту Замовлення Повіреним Договір вважається укладеним, після чого Повірений зобов'язуэться його виконати, а Виконавець зобов'язується згідно Правил забезпечити виконання Повіреним такого Договору доручення, а саме викупити та/або доставити Товар який зазначений Довірителем у Замовленні з Сайту. Виконавець не є Повіреним і не доставляє Товар з Сайту особисто.

2.4. Доставка Замовлень здійснюється між двома адресами в межах м. Херсон.

2.5. Для виконання Договору доручення Довіритель не зобов'язаний надавати Повіреному довіреність. Укладений договір доручення за правилами, що вказані у п.2.1 – 2.3 є достатнім та належним уповноваженням Повіреногоздійснити купівлю та доставку Товарів від імені та за рахунок Довірителя.

2.6. Довіритель після підтвердження відповідного Замовлення не має права змінювати перелік Товарів, які він доручає купити/ доставити Повіреному, але може створити інше Замовлення шляхом вибору іншого переліку та/або кількості Товарів на Сайті.

2.7. Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у наданні йому Послуг на власний розсуд на будь-якому етапі. При цьому Виконавець зобов'язуєтьсяпоновити публікаціюпропозиції Довірителя у Платформі таким чином, щоб вона стала доступноюдо акцепту новим Повіреним.

2.8. Ні Виконавець, ні Повірений не несе відповідальності за якість та наслідки споживання Товарів доставлених з Сайту.

2.9. Сторони у своїх правовідносинах керуються чиним законодавством України, з урахуванням цього Договору.

 

3. Зобов'язання сторін.

3.1. З метою укладення та виконання Договору доручення Виконавець зобов’язується:

3.1.1. своєчасно та належним чином здійснювати публікації пропозицій Довірителів у Платформі;

3.1.2. забезпечувати можливість якнайшвидшого акцепту пропозицій Повіреним;

3.1.3. контролювати виконання Договору доручення Повіреним у частині дотримання строків викупу/ доставки Товарів з Сайту;

3.2. З метою виконання цієї Оферти Довіритель бере на себе наступні зобов'язання:

3.2.1. прийняти від Повіреного Замовлення та оплатити такому Повіреному вартість доставки і відшкодувати витрати на придбання Товарів готівкою;

3.2.2. здійснювати розрахунки виключно в національній валюті України.

 

4. Умови оплати винагороди Повіреного та компенсації його витрат.

4.1. Винагорода Повіреного не включається у вартість замовлених Товарів.

4.2. Вартість послуг Повіреного відображається на Сайті при створенні Замовлення.

4.3. Вартість Товарів відображається на Сайті при створенні Замовлення.

4.4. Підтвердженням витрат Повіреного є розрахунковий документ(фіскальний, товарний чек, тощо) виданий Сайтом при розрахунку Повіреним за Товар.

4.5. Повірений не є фізичною особою-підприємцем та не представляє юридичну особу відтак не надає Довірителю розрахункових документів про вартість послуги з викупу/доставки.

4.6. Оплата винагороди Повіреного та компенсація витрат вважаються здійсненими Довірителем з моменту отримання Повіреним готівки у відповідній сумі.

 

5. Відповідальність сторін за цим Договором та Договором доручення.

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть віповідальність відповідно до законодавства України.

5.2. За Договором доручення Повірений, ні за яких обставин, не несе відповідальності за:

5.2.1. будь-які дії/ бездіяльність будь-яких третіх сторін;

5.2.2. будь-які непрямі збитки і/або упущену вигоду Довірителя і/або третіх сторін;

5.2.3. будь-які помилки Довірителя при створенніЗамовленнята їх наслідки.

5.3. Довіритель несе відповідальність за цимДоговорому повному розмірі за недостовірністьвідомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих під час створенняЗамовлення.

  1.  

 

6. Форс – мажор.

6.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин непереборної сили, які роблять неможливими виконанняСторонами своїх зобов'язань та діють поза контролем Сторін.

 

7. Інші умови.

7.1. Виконавець зобов'язується зберігати у таємниці будь-яку інформацію та дані, які надані Довірителем у зв'язку з укладенням цьогоДоговору, не розкривати її та не розголошувати в загальному вигляді або у частині без попередньої письмової згоди другої сторонни цього Договору.

 

8.Термін дії договору.

8.1. Договір набуває чинності з моменту створенняЗамовлення на Сайті і припиняє свою дію з моменту завершення виконання Договору дорученняабо відмови Довірителем від Договору доручення.

 

9. Прикінцеві положення.

9.1. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Усі претензії за даним Договором можутьподаватись за адресою, що вказана нижче.

9.3. Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, справа передається у відповідний суд на територіїУкраїни у відповідності з чинним законодавством України.

9.4. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології українською мовою.

9.5. Довіритель повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до Платформи для цілей виконання даного Договору і додержанням вимог законодавства.

 

 

ПП «Поштовий квартал»

юр. адреса: м. Херсон, вул. К. Цеткін, 15

факт адрес: м. Херсон, вул. К. Цеткін, 15

р/р UA263282090000026006010005649

АБ "Південний", м. Одеса

МФО 328209

код ЄДРПОУ 39121742

телефон офісу +38 (066) 777 86 17